Πρόσληψη 1.134 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 356 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2014-2015.