Πλήρωση θέσεως αναπληρωτή - τριας Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.