Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του (Ε.Ε.Π.)και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 (Ε.Β.Π.)

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28/08/2013 μέχρι 03 /09 /2013.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛ ΕΒΠ.doc

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΩΡΟΜ. ΕΕΠ.doc

Εγκύκλιος Αναπληρωτών ΕΕΠ- ΕΒΠ 2013- ΒΛΩΜ9-ΨΙ5.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ.doc