Ιδρυση Εσπερινού Γενικού Λυκείου στην πόλη της Κομοτηνής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Πρόκειται για την ίδρυση Εσπερινού Γενικού Λυκείου στην πόλη της Κομοτηνής (ΦΕΚ 1918/τ.Β΄/01-06-2017), το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το σχολικό έτος 2017-2018.
Η ίδρυση του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Κομοτηνής, στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης, αποτελεί έμπρακτη υποστήριξη της πολιτείας προς στους πολίτες της περιοχής μας που δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ελπίζουμε ότι η τοπική κοινωνία θα αγκαλιάσει το καινούργιο αυτό σχολείο και η προσέλευση των ενδιαφερόμενων συμπολιτών μας θα δικαιώσει τη μακρόχρονη αυτή προσπάθεια.