Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για το ζήτημα των προσφύγων

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Παναγιώτης Κεραμάρης, συνυπογράφει το μήνυμα - Δελτίο Τύπου για το ζήτημα των προσφύγων, του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Δελτίο Τύπου Κρήτης