Συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ύστερα από συνάντηση του Διευθυντή κ. Παναγιώτη Κεραμάρη με το Δήμαρχο Κομοτηνής Γιώργο Πετρίδη και τον εκπρόσωπο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε.  Γ. Βογιατζή στο γραφείο του Δημάρχου Κομοτηνής, προχωράει σε μία ευρύτερη συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής και την Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα υλοποιηθούν δράσεις που στοχεύουν στο μαθητικό κόσμο της Περιφέρειάς μας, όπως η συλλογή έντυπου χαρτιού και χαρτονιού σε χωριστό ρεύμα / κίτρινο κάδο σε πιλοτικό στάδιο και η συλλογή ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, όπως για παράδειγμα των αποβλήτων βρώσιμων ελαιών, ξεκινώντας από όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Κομοτηνής.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των μαθητών μας για θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και η ενεργή συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην πρόληψη και αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος.