ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

ΘΕΜΑ: Δρασεις αλληλεγγυης για τους προσφυγες

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης συμμετέχοντας στις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναλαμβάνει την πρωτοβουλία  συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απευθύνει έκκληση στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία να συμβάλουν έμπρακτα στην υποστήριξη και ανακούφιση των συνανθρώπων μας, ενώ επισημαίνεται ότι η δράση αυτή δεν θα έχει στενά χρονικά περιθώρια αλλά  θα είναι  διαρκής.

Πληροφορίες παρέχονται στο συνημμένο έγγραφο (αρ. πρωτ.:Φ.1.3/2122/09-03-2016

 

Συμμετοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε δράση αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.