Διάφορα Έγγραφα & Έντυπα

 Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε διάφορα έγγραφα όπως αιτήσεις, δηλώσεις κ.α..

1).Αίτηση προς την Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

2).Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986

3).Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

4).Αίτηση προσωρινής τοποθέτησης

5).Αίτηση τοποθέτησης αποσπασθέντος εκπαιδευτικού

6).Δήλωση προτίμησης τοποθέτησης

7).Έντυπα για Χιλιομετρική Αποζημίωση

8).ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ (ν. 2685/99, ΦΕΚ 35/18-2-99/τ. Α΄)