Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το Πρόγραμμα EUROSCOLA