Ανάθεση εκδρομής για το Πρόγραμμα EUROSCOLA στις 11 Απριλίου 2019