Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση, τη διαμονή και την επιστροφή των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών προς και από το Στρασβούργο