Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση, τη διαμονή και την επιστροφή των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών προς και από το Στρασβούργο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση, τη διαμονή και την επιστροφή των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών προς και από το Στρασβούργο