Πρόγραμμα EUROSCOLA

    EUROSCOLA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΣ
1).ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΑΙΘ ΠΡΟΣ ΠΔΕ
2).ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
3).ΥΠΕΥΘ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΙΣ
4).ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
5).ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚH KATAΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ