Πρόσκληση επιτροπής αξιολόγησης γραπτών των υποψηφίων για το διαγωνισμό Euroscola 2015