ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ EUROSCOLA